OVER ONS

OEFENEN
 


Bij Popmuziek Parkstad kun je 365 dagen per jaar repeteren. Wij houden het allemaal laagdrempelig zodat iedereen in parkstad de kans krijgt zich op muziek gebied te ontplooien.


BEKIJK OEFENRUIMTES

OVER ONS

OEFENEN
 


Bij Popmuziek Kerkrade kun je 365 dagen per jaar repeteren. Wij houden het allemaal laagdrempelig zodat iedereen in parkstad de kans krijgt zich op muziek gebied te ontplooien.


BEKIJK OEFENRUIMTES

STICHTING POPMUZIEK PARKSTAD

Popmuziek Kerkrade is in januari 2004 opgericht met als doel belangenbehartiging van amateur-muzikanten in de Euregio en met name in de gemeente Kerkrade en Parkstad. Naast genoemde belangenbehartiging is PK verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de oefenruimtes van het Muziek Kollektief Kerkrade (MKK). Het MKK vormt tevens de 'thuisbasis' van PK. Elders op deze website vind je meer informatie over het MKK en de mogelijkheden tot het gebruiken van een oefenruimte. Popmuziek Kerkrade is er voor iedereen die zich in het muziekgebeuren beweegt, waarbij PK tevens dienst doet als vraagbaak op het gebied van amateur-popmuziek. Anderzijds hoopt PK dat muzikanten, bands, podia en geïnteresseerde organisaties PK verrijken met hun kennis, ervaring en ideeën, zodat er gezamenlijk voor kan worden gezorgd dat Parkstad en de Euregio voor bands een aantrekkelijke plek blijft om te performen!

GESCHIEDENIS

Wat niet iedereen weet, is dat het MKK één van de oudste Muziek Kollektieven uit de regio is. Hier een korte terugblik. Na een (veel te) lange periode van vergaderen, lobbyen, regelen en ouwehoeren opende in 1984 het muziekkollektief Kerkrade dan eindelijk haar deuren, als vijfde soortgelijke voorziening in de oostelijke mijnstreek. De eerste plannen dateerden al uit 1982. Het bleek echter moeilijk om de plaatselijke notabelen ervan te overtuigen dat een popvoorziening bestaansrecht had in Kerkrade. Dat er wel degelijk behoefte was aan een dergelijk initiatief, bleek overigens al uit het feit dat van begin af aan de beschikbare ruimte volgeboekt was. Om het risico uit te sluiten dat de noodlijdende muzikanten al overleden waren voordat ze over een oefenruimte beschikten, gooide de groep vrijwilligers het op een akkoord (let op de woordspeling) met een andere club. Het kollektief was een project dat uiteindelijk vorm kreeg onder de paraplu van de stichting mensen zonder werk. Dat was geen probleem, de meeste kunstenaars waren sowieso hulpbehoevend, dus dat paste mooi in het beleidsplan! Startsubsidies waren er van het rijk en de gemeente, de installatie bijvoorbeeld kostte 16.000 gulden en er werd het nodige vertimmerd aan de ruimte, die bovendien geluidsdicht moest zijn, anders kregen we ruzie met de enige buurman die we hadden, en die we overigens toch regelmatig hebben gezien. That’s rock’n roll… Enorme bedragen gingen er in het circuit om: elke deelnemer betaalde 10 gulden aan lidmaatschap van de club, die dan wel eeuwigdurend was, per repetitie betaalde iedere muzikant 1 gulden per uur. Een flinke ondersteuning van de artiest in spe waren de zeer betaalbare drankprijzen. Ik mag achteraf wel stellen dat een van de geheimen van het succes van het kollektief gelegen was in de uiterst gezellige after-repetitie, eh, parties. Nu niet onmiddellijk denken dat het een grote braspartij was, dat kon ook niet, want de politie controleerde regelmatig of de openingstijden werden nageleefd. En liet die dat na, dan was er nog het automatische alarm. Jaha, 1984 dus: big brother. En anders, inderdaad, de buurman. Ik zou nog de geschiedenis van de toiletgroep in detail uit de doeken kunnen doen, of de ontwikkeling van de wonderbaarlijke microfoonklemtruc, die nooit iemand gebruikte, ook zou ik nog kunnen uitweiden over de vergankelijkheid van het bestaan als je drumstel bent, ik doe het niet, want ik wil muziek gaan maken. Kortom. Het doet mij deugd als lid van het eerste uur te mogen concluderen dat het kollektief er nog steeds is, naar ik heb begrepen in goede gezondheid verkeert en een toekomst heeft. Daar hebben wij in 1982 toch aan getwijfeld…

Foto`s MKK staan in fotoalbum

Bron: Jo Jansen


VANDAAG

We zijn weer terug op onze vertrouwde plek in het flexiforum in Kerkrade, alle 5 de ruimtes op een plek.

Bron: PK


DE TOEKOMST

Laatste nieuws en events op FB Popmuziek Kerkrade

Wordt vervolgd